Boeken

In onze tijd

In onze tijd

Onze wereld is wankel geworden. We leven in een tijd van crises en calamiteiten: het Calamiteitperk. In In onze tijd onderzoekt filosoof en cabaretier Tim Fransen ons huidige tijdsgewricht.

Hij laat zien hoe het vooruitgangsdenken ons heeft misleid en vraagt zich af: hoe herstellen we de maatschappelijke fundamenten die daardoor zijn aangetast? Welke inzet is er van ons burgers nodig om een duurzame samenleving te scheppen en weer een slagvaardige democratie te worden? En welke rol spelen moraal en rechtvaardigheid daarbij? 

Fransen neemt de lezer op sleeptouw langs grote filosofen en verrassende denkers en komt met concrete ideeën om het tij te keren. Met In onze tijd biedt hij handvatten voor een weerbare samenleving waarin weer volop hoop gloort. 

"Een bevlogen, indrukwekkend geresearcht en vooral hoopvol boek. Gun het uzelf." – De Standaard ★★★★

“Glashelder, geestig en zeer schrander. Tim Fransen heeft een bevlogen en belangrijk boek geschreven.” – David Van Reybrouck

"Het boek dat we nodig hebben in onze tijd."
- Claudia de Breij

"Lichtvoetig en tot nadenken stemmend tegelijk. Tim Fransen doet een niet-aflatend beroep op ons betere ik. En hij heeft nog gelijk ook."
– Sheila Sitalsing

"Een verrassend en hoopvol perspectief op de tijd waarin we leven. Ambitieus en overtuigend." 
– Alexander Klöpping

"Een must-read voor iedereen die in vrijheid en democratie gelooft." 
– Peter Pannekoek

Bestel online

Brieven aan Koos

Brieven aan Koos

Moeten we een gelukkig, of eerder een waardevol leven nastreven? Wat is er überhaupt van waarde, in het licht van onze eindigheid? En waarom drinken mensen wijn terwijl druivensap overduidelijk zoveel lekkerder is?

Cabaretier en filosoof Tim Fransen verlaat zijn veilige plekje in de bibliotheek en trekt erop uit, vastbesloten de antwoorden te vinden op de grote vragen van het leven. Terwijl hij zijn filosofische helden achterna reist – Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Albert Camus – belandt hij in onverwachte avonturen. Hij legt bloemen bij het graf van een onbekende man, rent angstig door een steeg in de hoerenbuurt van Leipzig en verzorgt bejaarden in een Russisch tehuis.

Zijn lessen tekent hij op in brieven aan zijn goede vriend Koos; brieven die een even grote schat aan wijsheid als klunzigheid bevatten.

Bestel online

Het leven als tragikomedie

Het leven als tragikomedie

In 2019 staat het thema ‘Ik stuntel, dus ik ben’ centraal in de Maand van de Filosofie. Tim Fransen neemt hierin het voortouw als schrijver van het essay van de Maand van de Filosofie met zijn essay Het leven als tragikomedie.

Het menselijk dier wordt bepaald door een aantal tragische beperkingen. Hij is sterfelijk, kwetsbaar, gemankeerd; hij leeft in een wereld waarin verschillende waarden met elkaar botsen; en hij heeft het eigenaardige vermogen om vragen te stellen waar hij geen antwoord op krijgt.

In Het leven als tragikomedie betoogt Tim Fransen dat het komische niet een tegenpool is van het tragische, maar dat humor juist een alternatief perspectief biedt op ons onvermijdelijke falen. Een perspectief dat ons in staat stelt om het tragische onder ogen te komen, in plaats van een uitvlucht te zoeken in de vaak destructieve ontkenning ervan. En bovendien een perspectief dat een voedingsbodem kan vormen voor een gevoel van solidariteit met onze medestuntelaars.

Bestel online